Gedragstherapie is een behandelingsvorm die er vanuit gaat dat hoe we voelen, denken en handelen gebaseerd is op wat we geleerd hebben. De nadruk ligt op het aanleren en inoefenen van nieuw gewenst gedrag. Door het gedrag te veranderen, verandert ook de beleving en de betekenisgeving. Vaak wordt gedragstherapie gecombineerd met cognitieve therapie. Samen gaan wij op zoek naar wat jij als problematisch ervaart in je leven, zoals mentale problemen,  conflicten, moeilijke relaties of problematisch gedrag. In samenspraak bepaal je welke problemen je aanpakt. Wordt je je bewust van de bijhorende gevoelens en gedachten. Ik zal je aansporen te vertellen over hoe je je situaties en problemen interpreteert. Ga je op zoek naar negatieve denkpatronen? Samen gaan wij op zoek naar de constante in je denken. Probeer je die inefficiënte denkpatronen te herkennen en te ‘corrigeren’. Ik zal met jou proberen uitmaken of die negatieve denkpatronen wel objectief en gebalanceerd zijn. Voor irrationele en inefficiënte gedachtegangen worden alternatieven gezocht: Je leert op een productieve, gebalanceerde manier omgaan met problemen door ze met positief gedrag en een constructieve manier van denken te trotseren.

Deze therapie wordt gebruikt voor meestal een van deze problematieken.

Angsten, trauma’s, onzeker zijn, conflicten, communicatie problemen, verslaving, dwangneurose,…….